زیاده روی در مصرف ویتامین های B-6 و B-12 با افزایش احتمال شکستگی لگن مرتبط است

زیاده روی در مصرف ویتامین های B-6 و B-12 با افزایش احتمال شکستگی لگن مرتبط است

بر اساس یک مطالعه ، 52٪ از بزرگسالان ایالات متحده در سال 2011 تا 2012 از مکمل های خوراکی مثل ویتیمین ها استفاده کرده اند. پیش از این ، محققین مطالعه اخیر  با استفاده از داده های جمع آوری شده از 6،837 نفر تجزیه و تحلیلی را منتشر کردند که در آن ، آنها به این نتیجه رسیده بودند که "در این افراد افزایش غیرقابل پیش بینی شکستگی لگن مشاهده شد." به ویژه ، در افرادی که ویتامین های B-6 و B-12 مصرف می کردند  خطر شکستگی بالاترین مقدار بود.

 

"این خطر بیشتر در زنان با مصرف زیاد هر دو ویتامین دیده شد و تقریباً 50٪ خطر شکستگی لگن در آنها در مقایسه با خانمهایی که مصرف کم هر دو ویتامین را داشتند بیشتر بود ."قدرت اصلی این مطالعه این است که محققان بیش از 2 دهه به اطلاعات دقیق از هزاران زن دسترسی داشتندهرچند محدودیت های خاصی نیز وجود داشت. مثلاً تیم محققین قادر نبود تشخیص دهد که علت شروع مصرف مکمل های ویتامین B-6 وB-12   در برخی از خانم ها به دلیل بیماری بوده یا خیر. از این رو این احتمال وجود دارد که هرگونه شکستگی لگن به دلیل بیماری باشد نه مصرف مکمل ها.

در حال حاضر ، این تنها مطالعه ای است که به طور خاص اندرکنش بین ویتامین B-6 ، ویتامین B-12 و شکستگی لگن را مورد بررسی قرار داده است. نیاز است که دانشمندان برای اثبات رابطه ی دقیق تحقیقات بیشتری انجام دهند. با این اوصاف، نتیجه ی کلی این مطالعه از نظر محققینش میتواند این باشد:

 

"اگرچه ما محدودیت های طراحی آزمایش مان را تصدیق می کنیم ، اما یافته های موجود در این مقاله نشان می دهد که باید در مصرف مکمل های ویتامین در صورتی که کمبود ظاهری جدی وجود ندارد احتیاط کرد."