محدودیت دریافت کالری همراه با ورزش کردن باعث شکننده شدن استخوانها می شود

محدودیت دریافت کالری همراه با ورزش کردن باعث شکننده شدن استخوانها می شود

استخوان ماده ای بی اثر نیست بلکه بسیار زنده است و به طور مداوم خود را تجدید می کند. دردوران کودکی ، تشکیل استخوان جدید سریعتر از حذف استخوان قدیمی اتفاق می افتد و در نتیجه استخوانهای بزرگتر ، سنگین تر و متراکم تری به وجود می آید. این روند تا تا حدود سن 20 تا 30 سالگی ادامه پیدا میکند و در این دوره تراکم استخوان به بیشترین مقدارش می رسد.

در دهه سوم بیشتر افراد می توانند از دست دادن تراکم استخوان که در این سنین شروع می شود را به حداقل برسانند با ورزش منظم، دریافت کافی ویتامین دی و کلسیم  در رژیم غذایی، دوری از مصرف سیگار و الکل.

 

کارکرد چربی مغز استخوان برای دانشمندان کاملاً روشن نیست اما آنها گمان می کنند که این چربی برای سلامت استخوانها در انسان و سایر پستانداران مضر باشد. مطالعات قبلی حاکی از آن است که سطح پایین تر چربی مغز استخوان معمولاً نشانه ای از سلامتی استخوان ها است.

 

در مطالعات قبلی رابطه کالری با چربی مغز استخوان و چگونگی تأثیر ورزش بر این رابطه بررسی شده بود. به عنوان مثال ، این مطالعات نشان می دهد زمانیکه میزان چربی مغز استخوان بالا می رود که مصرف کالری اضافی منجر به چاقی در افراد بشود. همچنین محققین دریافتند که وقتی موش هایی با وزن طبیعی و موش هایی که چاقی دارند ورزش می کنند ، باعث افت چربی مغز استخوان آنها شده و تراکم استخوان آنها بالاتر می رود.

 

هدف از مطالعه جدید این بوده که دریابند چه اتفاقی در مورد چربی مغز استخوان و سلامت استخوان در طی محدودیت کالری می افتد.

 

محققان موش ها را به دو گروه تقسیم کردند. آنها یک گروه را به طور منظم با رژیم غذایی کامل تغذیه کردند و گروه دیگر را با یک رژیم غذایی با کالری 30٪ کمتر از کالری رژیم عادی تغذیه کردند. موشهای دارای کالری محدود ، مکمل های معدنی و ویتامین ها را دریافت کردند به طوری که این مواد مغذی دریافتی با رژیم های غذایی عادی موش ها مطابقت داشتند. سپس این تیم موشها را دوباره به زیر گروههای بی تحرک و ورزش کننده تقسیم کردند و به مدت 6 هفته آنها را تحت نظر گرفتند.

 

در واقع چهار گروه از موش ها در چهار الگوی مختلف رژیم و ورزش قرار گرفتند:

 

  • رژیم منظم عادی و بدون ورزش
  • رژیم غذایی با کالری محدود و بدون ورزش
  • رژیم منظم عادی با ورزش دوییدن
  • رژیم با کالری محدود همراه با ورزش دوییدن

 

نتایج نشان داد که هرچند موش های با رژیم کالری محدود وزن خود را کاهش دادند ، اما میزان چربی مغز استخوان آنها به میزان قابل توجهی بالا رفت. همچنین در این موشها کاهش تراکم استخوان بوجود آمد.

همچنین با توجه به مطالعات قبلی انتظار می رفت که ورزش کردن در کنار محدودیت کالری منجر به کاهش چربی مغز استخوان شود. درصورتیکه به طور غیر منتظره ای به کاهش کمیت و کیفیت کلی استخوان ها انجامید.

"هرچند از منظر انسانی یک رژیم غذایی با کالری پایین بسیار سالم به نظر میرسد، اما می تواند تأثیرات بسیار منفی بر سلامت استخوان ها بخصوص همراه با ورزش بگذارد. "

 

دکتر مایا استیون، سر تیم تحقیقات